Certyfikaty:

- Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16
- Autoryzowanego Partnera Foshan Tanfon Energy Technology CO
- Świadectwo autoryzacji FOSHAN OUYAD ELECTRONIC CO
- Autoryzowanego Instalatora Solar PV nr 29/2014
- Udziału w szkoleniu: „Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych”
Nasze dodatkowe usługi:

- Działalność wydawnicza  (skład komputerowy i druk) gazet,  folderów, broszur, książek
- Tworzenie stron www wraz z rejestracją domeny i hostingiem plików, aktualizacja stron
Kontakt: tel. kom. 515 123 272

- Transport kurierski do 3,5 tony  (kraj i zagranica),
- Usługi spawalnicze  (chętnie długoseryjne),
- Usługi budowlane  (wyłącznie dla firm!)
Kontakt: tel. kom. 509 203 900


O fundacji:

Od chwili powstania w 2012 roku zajmujemy się alternatywnymi źródłami energii - w tym  turbinami wiatrowymi i instalacjami fotowoltaicznymi.
Mieścimy się w budynku o powierzchni 500 m2 z zapleczem warsztatowo-magazynowym, posiadamy własne samochody osobowe i dostawcze.W siedzibie Fundacji testujemy znajdujące się na rynku urządzenia, poszukując optymalnych rozwiązań.
Tworzymy własne, autorskie projekty - np. turbiny o pionowej osi obrotu. Dzięki temu, że nie działamy dla zysku, nasze instalacje mogą być tańsze niż w firmach poddanych rynkowym uwarunkowaniom. 
 Działamy na terenie całego kraju - elektrownie fotowoltaiczne montowaliśmy już (i wykonaliśmy dokumentację zaakceptowaną przez SE) przy granicy z Kaliningradem, w Zachodniopomorskim i Małopolsce - miejsce instalacji nie ma dla nas  większego znaczenia. 
Konferencja „ENERGIA ODNAWIALNA W ENERGETYCE”


30 kwietnia 2015 w Wejherowie odbyła się konferencja współorganizowana przez Starostwo Wejherowskie, na której omawiano stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej. Przedstawiciel naszej  Fundacji na zaproszenie organizatorów referował temat: „Uwarunkowania prawne i finansowe mikro i małych instalacji OZE”.
Niestety, wnioski z wielogodzinnej konferencji nie były zbyt optymistyczne.
Uczestnicy poddali miażdżącej krytyce zwłaszcza program „Prosument” a ściślej sposób jego praktycznej realizacji.
Najlepiej podsumował to przedstawiciel jednej z instytucji uczestniczących w konferencji: „Prosument to najbardziej poronione dziecko, jakie dotychczas narodziło się w OZE”.
Ustalono z pewnością jedną rzecz: pomimo uchwalenia ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w dalszym ciągu jest więcej niewiadomych niż pewników.
Fundacja Energii Alternatywnej
NIP 588 239 70 24 REGON 221676730
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000423851